Muayne alanlari

 • Fıtıklaşmış diskler (servikal omurga ve lomber omurga) 
  • Mikrocerrahi teknolojisi
  • Minimal invaziv yöntemler
 • Omurgada omurga füzyonu
 • Vertebral gövde değişimi
 • Balon kifoplasti
 • Sakroiliak eklemin sertliği (DIANA operasyonu)
 • Mesane ve dışkı inkontinansı için sakral sinir stimülasyonu
 • Spastisite için baklofen pompa implantasyonu
   
 • Kronik ağrı için morfin pompası implantasyonu
 • Spinal tümörler (primer veya metastaz)
 • Özel ambulant ağrı tedavisi
  • Faset eklem denervasyonları
  • Periradiküler infiltrasyon
  • Peridural sızmalar
  • Seçici sinir infiltrasyonu
  • Travma veya omurga cerrahisi sonrası sırt ve bacak ağrısı